YouTube

O Promyczku

Świetlica Środowiskowa "Promyczek" to placówka wsparcia dziennego - siedzibą jest lokal  przy ul. Obrońców Stalingradu 17.


Działamy pięć dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 18:00, a w dni wolne od zajęć szkolnych w godzinach od 9:00 do 13:00 lub w innych ustalonych przez wychowawców. 

Każdego dnia w placówce obecny jest wychowawca wraz z pomocnikiem lub wolontariuszami.

 

Program dnia w świetlicy jest następujący:

14:00  - przybycie wychowanków do świetlicy

14:00 – 16:00 – odrabianie zadań domowych, nauka, zadania i ćwiczenia dodatkowe

16:00 - 16:30 - przygotowanie posiłku

16:30 - 17:00 - posiłek, sprzątanie po posiłku

17:00 - 18:00 - zajęcia dodatkowe: zajęcia plastyczno - techniczne, zabawy, gry, zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne,     zajęcia taneczne, zajęcia profilaktyczne, wyjścia, pogadanki