YouTube

Warsztaty z podzamczem.org

WARSZTATY Z TWORZENIA MAKIET!


We współpracy ze stowarzyszeniem
podzamcze.org. Promyczki i Bazowicze będą mieli okazję wziąć udział w ciekawych warsztatach o tematyce regionalnej. Ich celem będzie stworzenie makiety kościoła św.Mikołaja, która będzie eksponowana w Muzeum Historii Szczecina.

Terminy warsztatów:
1. 17.10 (piątek) godz. 15-18 w Promyczku
2. 24.10 (piątek) godz. 15-18 w Muzeum Historii Szczecina, ul. Mściwoja II 8
3. 25.10 - uroczyste odsłonięcie makiety